Nederlands

Ondernemersvereniging Kerngebied Pijnacker

VOLGENDE ALV VINDT PLAATS

8 april 2019 aanvang 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie "Tout Le Monde", Noordweg 19 te Pijnacker

Deadline voor het indienen van projecten voor 2019 is 22 maart 2019 via info@ovkp.nl

Gezocht : penningmeester

Na 5 jaar heeft onze penningmeester, Gerrit van der Stoep aangegeven te stoppen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester! De tijdsbesteding voor deze functie is beperkt en bestaat uit 2x per jaar met het bestuur vergaderen om de ledenvergaderingen voor te bereiden en de twee ledenvergaderingen zelf. Daarnaast kost het bijhouden van de financiële administratie ongeveer 2 uur per maand voor de maanden maart t/m juni en september t/m december. Aan het begin van het jaar vragen de afronding van de cijfers en de kascontrole een tijdsinvestering van ongeveer 4 uur. Alles bij elkaar dus erg beperkt, maar een leuke functie om betrokken te zijn van onze gezamenlijke activiteiten van ondernemers in en om het centrum van Pijnacker.

---------

Op 9 december 2013 is de Ondernemersvereniging Kerngebied Pijnacker (OVKP) opgericht. Daarmee voldoen de ondernemers die gevestigd zijn in het kerngebied van Pijnacker aan de belangrijkste voorwaarde om de gelden, die binnen het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bestemd zijn voor dit gebied, aan te wenden voor gezamenlijke initiatieven.

Met de toeslag op de jaarlijkse OZB niet-woning, heeft de opgerichte vereniging in het kerngebied van Pijnacker de beschikking over een fonds, waarmee collectieve initiatieven en/of investeringen gefinancierd kunnen worden. Met de oprichting van de vereniging beoogt de OVKP meer samenwerking, verbanden en relaties tussen de ondernemers binnen het gedefinieerde kerngebied te kunnen bewerkstelligen, de betrokkenheid te verhogen en daarmee de (economische) structuur binnen dit gebied te kunnen versterken.

Iedere ondernemer die via zijn/haar WOZ-beschikking een bijdrage levert aan het fonds, kan zich als lid aansluiten bij de OVKP en op deze wijze meebeslissen aan welke initiatieven de fondsgelden worden uitgegeven.