Ondernemersvereniging Kerngebied Pijnacker

Op 9 december 2013 is de Ondernemersvereniging Kerngebied Pijnacker (OVKP) opgericht. Daarmee voldoen de ondernemers die gevestigd zijn in het kerngebied van Pijnacker aan de belangrijkste voorwaarde om de gelden, die binnen het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp bestemd zijn voor dit gebied, aan te wenden voor gezamenlijke initiatieven.

Met de toeslag op de jaarlijkse OZB niet-woning, heeft de opgerichte vereniging in het kerngebied van Pijnacker de beschikking over een fonds, waarmee collectieve initiatieven en/of investeringen gefinancierd kunnen worden. Met de oprichting van de vereniging beoogt de OVKP meer samenwerking, verbanden en relaties tussen de ondernemers binnen het gedefinieerde kerngebied te kunnen bewerkstelligen, de betrokkenheid te verhogen en daarmee de (economische) structuur binnen dit gebied te kunnen versterken.

Iedere ondernemer die via zijn/haar WOZ-beschikking een bijdrage levert aan het fonds, kan zich als lid aansluiten bij de OVKP en op deze wijze meebeslissen aan welke initiatieven de fondsgelden worden uitgegeven.