De volgende initiatieven zijn in maart 2024 in stemming gebracht en goedgekeurd.