Via onderstaande links kunt u de statuten en het Huishoudelijk reglement van de Ondernemersvereniging Kerngebied Pijnacker downloaden.